متن ترانه طلسم از عباس مهاجر متن ترانه طلسم از عباس مهاجر

متن ترانه طلسم از عباس مهاجر

نبینم پیش من بشینه اشک رو گونت
هی بکن واسه من موهاتو باز ،رو شونت
تو گوشم میپیچه صدات میشم دیوونت
دوست دارم اسممو با لحن بچگونت
بله
اون دوتا چشما یه طلسمه
بله
دل من شده به اسمت
بله
از لبام میریزه اسمت
چقدر عجیبه حس بهت
خم به ابروهات بیاد
یه شاخه گل میگیرم برات
فقط واسم بخند
که خنده به صورت ماهت میاد
نگاه به دلم نکن که سر بزیره
هرکاری میکنم که دلت نگیره
بله
اون دوتا چشما یه طلسمه
بله
دل من شده به اسمت
بله
از لبام میریزه اسمت
چقدر عجیبه حس بهت