متن ترانه نفست نفسم از افشین سیاهپوش متن ترانه نفست نفسم از افشین سیاهپوش

متن ترانه نفست نفسم از افشین سیاهپوش

عطر رو تنت بوی پیرهنت
موی لختِ تو واسه ى منه
موج موى تو قرص روى تو
قلب من واست داره ميزنه
ميكُشه منُ خنده هاى تو
موندنم واسه از تو خوندنه
جاده وُ سفر عشق بيخطر
ثانيه هاى خوب با تو بودنه
نفست نقسم نفساى تو بدجورى بندِ به جونم
تو نفس بكشم منُ با نفسات بخودم برسونم
قلب من يهو ميره واسه تو
از چشام نيُفت از دلم نرو
حالمُ بخر با خودت ببر
دستمُ بگير عاشقونه تر
بى تو چشم من خونه ى غمه
زندگيم فقط با تو محكمه
دست من كه نيست اينكه عاشقم
غير تو به كى حرفمُ بگم
نفست نفسم نفساى تو بدجورى بندِ به جونم
تو نفس بكشم منُ با نفسات بخودم برسونم