متن ترانه دیلبر از احمد آروند متن ترانه دیلبر از احمد آروند

متن ترانه دیلبر از احمد آروند

دیلبری چایدا گوردوم دیلبر مارالیم دیلبر
الینده بایدا گوردوم دیلبر جیرانم دیلبر
بیر گوردوم بیر ایستدیم دیلبر مارالیم دیلبر
اونان نه فایده گوردوم دیلبر جیرانم دیلبر
دیلبر مارالیم دیلبر دیلبر جیرانم دیلبر
گوزلویوم سن گلسن دیلبر مارالیم دیلبر
بلکه منی سوسن دیلبر جیرانم دیلبر
دیلبر یریش ایلدی کهلیک یریش ایلدی
دیلبرین الا گوزلری منی درویش ایلدی
دیلبر گلیردی گوردوم قارا تللرین هوردوم
بیر دفعه منه باخدی اینان الاها اولدوم