متن ترانه فقط واسه خودم از علی کیانی متن ترانه فقط واسه خودم از علی کیانی

متن ترانه فقط واسه خودم از علی کیانی

نگات، داره میگه دلت منو میخواد
چون هستی مال خودم
فقط مال خودم
اگه نمیزارم کسی دورت بیاد
چون هستی مال خودم
فقط مال خودم
حالی که من دارم
غیره تو کسی نمیدونه
تو رو میخوام
فقط واسه خودم
بگو، بگو چقد دلت منو میخواد
چون هستی مال خودم
فقط مال خودم
اگه ، از هر کی دوستت داره بدم میاد
چون هستی مال خودم
فقط مال خودم
حسی که من دارم
میفهمه فقط یه دیوونه
تو رو میخوام
فقط واسه خودم