متن ترانه یه نفر روز دوست دارم از علی ناصری متن ترانه یه نفر روز دوست دارم از علی ناصری

متن ترانه یه نفر روز دوست دارم از علی ناصری

يه نفر رو دوس دارم دوس دارم دوس دارم
يه نفر رو دل ميخواد دل میخواد دل میخواد
يه نفر رو دوس دارم نميدونم چه جورى بهش بگم
یه نفر رو دل ميخواد مى ترسم او با دلم كنار نياد
یه نفر رو دوس دارم اسمشو اما نميتونم بگم
یه نفر رو دل ميخواد اونكه هر شب توي خواب پيشم مياد
یه نفر رو دوس دارم نميتونم بخودم دروغ بگم
يه نفر رو دل ميخواد ميدونم ته دلش منو ميخواد
یه نفر رو دوس دارم يه نفر رو دل ميخواد
یه نفر رو دوس دارم وای يه نفر رو دل ميخواد
اونيكه توى خوابم مياد بهم سر ميزنه
اونيكه براش دلم داره پر پر ميزنه
اونیکه توى دلم خودشو جا كرده
اونيكه دل منو بد جورى رام كرده
دوس دارم خنده ها شو هر روز ببينم
دوس دارم از اون لباش گُل بوسه بچينم
دوس دارم دوست دارم رو هر روز بهش بگم
دوس دارم اون بدونه بى او تنگه دلم
یه نفر رو دوس دارم يه نفر رو دل ميخواد
یه نفر رو دوس دارم وای يه نفر رو دل ميخواد