متن ترانه رز سفید از علی راد متن ترانه رز سفید از علی راد

متن ترانه رز سفید از علی راد

حرفاش سر و شکل داد به من و
روزای بی رنگم
زندگیمونه با زندگیم نمیجنگم
تو نگاش چیزی نمیبینه دله تنگم
آی دل تنگم
عشقش نور تاریکی قلبم متضادش بود
روی شونه هام میبرد همیشه خوابش زود
یعنی مثل من همه روزا رو یادش موند
بگو یادش موند
هی میزنه به سرم بخرم رز سفید ببرم براش
باشم توی همه لحظه هاش خوب میدونه میمیرم براش
هی میزنه به سرم بخرم رز سفید ببرم براش
دلم میخواد نبینه بجز من دیگه اون چشاش
هی میزنه به سرم بخرم رز سفید ببرم براش
باشم توی همه لحظه هاش خوب میدونه میمیرم براش
دلم میخواد نبینه بجز من دیگه اون چشاش
حال من خوبه کنارش به تنم قلبش وداده
ندیدم نقصی تو اون صورت ماهش
رفتاراش جالبه واسم بهش پرته حواسم
جا گذاشته عطرش و روی لباسم
هی میزنه به سرم بخرم رز سفید ببرم براش
باشم توی همه لحظه هاش خوب میدونه میمیرم براش
هی میزنه به سرم بخرم رز سفید ببرم براش
دلم میخواد نبینه بجز من دیگه اون چشاش
هی میزنه به سرم بخرم رز سفید ببرم براش
باشم توی همه لحظه هاش خوب میدونه میمیرم براش
دلم میخواد نبینه بجز من دیگه