متن ترانه دریای آغوش از علی تاج زاد متن ترانه دریای آغوش از علی تاج زاد

متن ترانه دریای آغوش از علی تاج زاد

غلام قامت آن لعبت قبا پوشم
که از محبت رویش هزار جامه قباست
امشب به آغوش تو مهمونم
میبارم و خیلی پریشونم
چه راه سختی بود عزیز من
این حس و حال و به تو مدیونم
دریای آغوشت تسکین دردام
احساستو میخوام برای هر روزم
سیاره چشمات بهم میگن
تا اخرش پیش تو میمونم