متن ترانه عکس دوتایی از علیرضا افضلی و رضا شیری متن ترانه عکس دوتایی از علیرضا افضلی و رضا شیری

متن ترانه عکس دوتایی از علیرضا افضلی و رضا شیری

خیابون خیابون قدم می زنم
تو نیستی و من با تو حرف میزنم
تو این کوچه ها رد پاهای تو
رو زخمای قلبم نمک می زنم
تو رفتی خیالت ولی با منه
شماره شناسنامتم یادمه
من هرکاری کردم بمونی نشد
هنوز عکس دوتایی رو صفحمه
دنیا چقدر کوچیکه
درست همونجایی که
تورو میدیدم هرشب
تنها نشستم
هوا چقدر تاریکه
اومدنت نزدیکه
تورو دیدم وقتی که
چشامو بستم
کجا رفتی اخه بگم من به کی
ببین چی آووردی سر زندگی
نشستم و سیگار نفس می کشم
تو چیزی نداری عزیزم بگی
من هرکار کنم باز یه چیزی کمه
چرا بعد تو زندگی مبهمه
نشستم به امید حرفای کی
عزیزم تو چیزی نداری بگی
دنیا چقدر کوچیکه
درست همونجایی که
تورو میدیدم هرشب
تنها نشستم
هوا چقدر تاریکه
اومدنت نزدیکه
تورو دیدم وقتی که
چشامو بستم