متن ترانه بن بست از علیرضا قاضی متن ترانه بن بست از علیرضا قاضی

متن ترانه بن بست از علیرضا قاضی

آخرین حلقه دستات که دور گردنم یخ بست
رسیدم آخر خطم توی اون کوچه بن بست
نمی خوام بی تو دنیا رو چه کابوسی برام ساختی
تهش آخر نمی مونی بدون تو بازی رو باختی
خونه بی تو یه زندونه
شدم بی تو یه دیوونه
فقط لعنت به این خونه
که خانومش نمیمونه
عجب دنیای نامردی
چیکار کردم که تو سردی
اینم از بخت من بوده
به جز من با همه گرمی
برای تو چه آسونه چه راحت می کنی زخمی
نگاه کن التماسم رو نداری تو دلت رحمی
جدایی از تو آسون نیست
میدونم بی تو میمیرم
اگه بی تو بمونم من
نمیشه من نمیتونم