متن ترانه چفت هم از علیرضا قاضی متن ترانه چفت هم از علیرضا قاضی

متن ترانه چفت هم از علیرضا قاضی

من شدم محو تو
دلبری بس که تو
دوست ندارم که بیوفته حتی یه خط روی تو
د بودیم چفت هم
با یه عود و یه شمع
تو‌ ازم یه چی بخواه فوری میگم به رو چشم
دست خودم نیست میاد سمت تو‌ این دلم
دوست داره هی صدات کنه عشقم گلم
من هواییت شدم بس که جذابی آخه
توی جمع هامون بودم من همش تو نخت
تو یکی ، واسم تکی بس که تو با نمکی
توی ابراز علاقت  واسه من خییلی رکی
بی نهایت میخوامت
هرچی باشی میخوامت
توی هر جمی بریم ، هی دزدکی من می پامت
دست خودم نیست میاد سمت تو‌ این دلم
دوست داره هی صدات کنه عشقم گلم
من هواییت شدم بس که جذابی آخه
توی جمع هامون بودم من همش تو نخت