متن ترانه فدا سرت از علیرضا کیان متن ترانه فدا سرت از علیرضا کیان

متن ترانه فدا سرت از علیرضا کیان

جمع كن تا بريم دوتايى يه سفر شمال
استرس چیو داری ، دو روز دنيا بيخيال
تو زندگيمى زندگيمو بده برم
دليل ديوونگيمى بذار كه ساده بت بگم
فدا سرت اگه دنيا ازم بِبُره تو  كه هستى بسه
فدا سرت اگه به همه بر بخوره تو كه هستى بسه
ببين ببين ، ببين با چه جسارتى قيد غما رو زديم
فدا سرت مهم اينِ كه ما دوتا همديگر و بلديم
شبهام ميشه صبح چشماتو كه وا ميكنى
تو كه غريبه نيستى خب دنيا رو زيبا ميكنى
سردت كه ميشه خورشيد و ميكشم پايين
يه كارى ميكنم برات بهشت ببينى رو زمين
فدا سرت اگه دنيا ازم بِبُره تو  كه هستى بسه
فدا سرت اگه به همه بر بخوره تو كه هستى بسه
ببين ببين ، ببين با چه جسارتى قيد غما رو زديم
فدا سرت مهم اينِ كه ما دوتا همديگر و بلديم