متن ترانه با تو از علیسان متن ترانه با تو از علیسان

متن ترانه با تو از علیسان

چقدرخوبه باچشمات که باهام حرف میزنی
چقدرخوبه میایی پیشم برام عطرمیزنی
چقدرخوبه که میشه باهات آینده رودید
اینقده خوبی نیازنیست رولبات خنده کشید
بودن توحال خوبی داره میسازه برام
میدونی زندگی باتو مثل پروازبرام
دارم باتوآسایش خیلی
این عشق ومیدونی میخوامش
میترسم بی تونبینه دنیا
یه لحظه رنگ آرامش
نکنه یه وقت بهم نخوایی بگی درداتو
توبدون داره همه جوره دلم هواتو
میدونی نمیتونه پرکنه هیشکی واسه قلبم جاتو
توبدون یه وقت نباشی دل من میگیره
بنداین زندگی ازدستای من درمیره
غریبه که نیستی پس بدون نباشی دل من میمیره
دارم باتوآسایش خیلی
این عشق و میدونی میخوامش
میترسم بی تونبینه دنیایه لحظه رنگ آرامش