متن ترانه مثل تو شدم از علیواریان و جانیار متن ترانه مثل تو شدم از علیواریان و جانیار

متن ترانه مثل تو شدم از علیواریان و جانیار

رویای من تا دیروز این بوده که امروزُ ببینم
ولی الان بی تفاوت فقط یه گوشه ای میشینم
نه اینکه تو کمی یا اینکه من بدم
فقط یکم گُمم اونم خیلی زیاد
اصلا نمیدونم الان یه جوری ام
که بعید میدونم یه روز خوب بیاد
آره من گُمم دورم از خودم
تو شدی مثل منو مثل تو شدم
این طبیعی نی همه دنیارو
انگاری نمیتونم حسشون کنم
آره من گُمم دورم از خودم
تو شدی مثل منو مثل تو شدم
این طبیعی نی همه دنیارو
انگاری نمیتونم حسشون کنم
ذوق داشتیم اولش الان جواب نمیدیم
نه تو تماس‌های منو نه من به تِکست‌های تو
انگاری دشمنیم ولی اصلا هم اینجوری نی
نه آخه تو جای منی نه من آخه جای تو
ولی الان حیف نه عطش دارم و نه مونده خب برام میل
فوریه گفتی که ببینمت و دیدمت اما مِی
پَ بام هی بحث نکن که فایده نداره برات بِیب
شاید یه روز درست شه تو موزیکو کن الان پلی