متن ترانه نبض از امیر ماهور متن ترانه نبض از امیر ماهور

متن ترانه نبض از امیر ماهور

کاشکی بی هوا بیای
بگی دیگه نمیتونم بسه بسه بسه
من همه سعیمو کردم که یوقت
آتو ندم دستت دستت دستت
حرفامم بیخ گلوم موند
غروب جمعست همه هفته هفته هفته
رگ و ریشم به تو وصله
نمیذارم بشی خسته
جا نمیزنم میدونی
بیا این دل باشه قرضت
بگیر نبضمو تو دستت
تمومش کن شوخیو بسه
من اصلا جنبه ندارم
بگی ازم شدی خسته
بگیر نبضمو تو دستت
تمومش کن شوخیو بسه
من اصلا جنبه ندارم
بگی ازم شدی خسته
من تو هر شرایطی پای تو موندم
فرصتای دیگه رو با تو من آینده رو
چطور سوزوندم
جاده ی قلبمو هی سمت تو روندم
پل های قبل تو رو خودم شکوندم
بگیر نبضمو تو دستت
تمومش کن شوخیو بسه
من اصلا جنبه ندارم
بگی ازم شدی خسته
بگیر نبضمو تو دستت
تمومش کن شوخیو بسه
من اصلا جنبه ندارم
بگی ازم شدی خسته