متن ترانه تموم شد از امیر مختاری متن ترانه تموم شد از امیر مختاری

متن ترانه تموم شد از امیر مختاری

وقتی تموم لحظه هام شده عذاب و دلهره
دوست داشتن چشمای تو دیگه بدرد نمیخوره
وقتی که عشق و عاطفه نقش تموم قصه هاست
تو این زمونه سیاه عاشق شدن یه اشتباس
چشمامو ابری کردی با رفتنت ببین تو
من هرشبم ببارم تموم نمیشه بی تو
تموم احساس دلم بازی بدست تو شد
جنون عشق من به تو با گریه هام تموم شد
هنوزم این دل تنها تو و عشق تورو میخواد
بیقرارِ از نبودت میزنه اسمتو فریاد
از اول اشتباه تو به عشق من پر از دروغ بود
شکستنت برای قلبم به دست تو زیادی زود بود
چشمامو ابری کردی با رفتنت ببین تو
من هرشبم ببارم تموم نمیشه بی تو
تموم احساس دلم بازی بدست تو شد
جنون عشق من به تو با گریه هام تموم شد