متن ترانه تو رفتی از امیر نوری متن ترانه تو رفتی از امیر نوری

متن ترانه تو رفتی از امیر نوری

تو رفتی هنوزم غمت بامنه
هنوزم دلم داره پر میزنه
هنوزم مث قبل تو فکرمی
میترسم یکی قلبتو بشکنه
به فکرم نبودی که تنها شدم
که دلگیرم حتی خودم از خودم
من هیچ خیری از عشق ندیدم ولی
تو قلبم هنوزم رفیق توام
اگه شونه کم داری من حاضرم
یه وقتایی غم داری من حاضرم
مگه من ازت ساده دل می برم
با اینکه ازت خیلیم دلخورم
به فکرم نبودی که تنها شدم
که دلگیرم حتی خودم از خودم
من هیچ خیری از عشق ندیدم ولی
تو قلبم هنوزم رفیق توام