متن ترانه بمان کنارم از امیر شفیعی متن ترانه بمان کنارم از امیر شفیعی

متن ترانه بمان کنارم از امیر شفیعی

بمان کنارم که بی‌قرارم
هوا تویی من بدون تو
نفس ندارم
بمان کنارم بی برگ و بارم
مسافر من تو را هنوز
در انتظارم
رفتی و وای به حال من
جا ماندی در خیال من
من موجم عاشقم بمان
ای ساحل من
ای عشق ماندگار من
رفتی از روزگار من ‌
نمیدانی چه کرده‌ای
با دل من با دل من
می بارم امشب
همچون باران تنهای تنها
غرق عشقم دریا به دریا
زیبای من مرا دریاب
بی تو می‌سوزم چو پروانه
بی تو می‌میرم غریبانه
وای بر تو دیوانه
رفتی و وای به حال من
جا ماندی در خیال من
من موجم عاشقم بمان
ای ساحل من
ای عشق ماندگار من
رفتی از روزگار من ‌
نمیدانی چه کرده‌ای
با دل من با دل من