متن ترانه بخدا استادی از امیر سلیمان متن ترانه بخدا استادی از امیر سلیمان

متن ترانه بخدا استادی از امیر سلیمان

بخدا استادی تو به ما جرات خوندن دادی
تو همون آوازه خونه پیر شهری
که صداش مثل دلش هنوز جوونه
شکوه ای نداری از کار زمونه
تا نفس داری می‌خونی عاشقونه
بخدا بخدا بخدا استادی
تو به ما جرات خوندن دادی
تو نخواستی ببینم چشمای گریون تورو
جز خدا کسی ندید هق هق پنهون تورو
کی شکسته دل مجنون تورو
اشک تو خودشو نگه داشت که یه وقت رسوا نشی
غم میخواست بیفتی هرگز پا نشی
یه غمی توی صداته که هنوز ورد زبونه اینو اونه
بخدا بخدا بخدا استادی
تو به ما جرات خوندن دادی