متن ترانه جنگ سرد از امیرعلی بهادری متن ترانه جنگ سرد از امیرعلی بهادری

متن ترانه جنگ سرد از امیرعلی بهادری

تند رفتیم هردوتامون رفتیم حد و قانون شکست
بدون زنگ و باروت شکست هرچی که از اول بین ما بود شکست
دنبالم نکرد توی دست طوفانم مث یه برگ زرد
رویامونو سوزوند آخرش اون جنگ سرد
تو این آواره سوخته کسی پیدام نکرد
هیچی سرجاش نیست کو قصری که ساختیم
ما همدیگه رو داشتم اما بازم باختم
تا چشم بهم زدیم شد بهشتمون کویر بی تو بی من
هیچی سرجاش نیست کو قصری که ساختیم
ما همدیگه رو داشتم اما بازم باختم
تا چشم بهم زدیم شد بهشتمون کویر بی تو بی من
خاطره هامون میشه محو با آهنگ تقویم
تصویر آینه میگه مرد اون آدم قبلی
تموم نشده اما این پاییز یاغی
جنگ بین بارون و آتیش و تنهایی
آغوش خالی یه تابوته واسه تک ستاره ای که غرق شد تو سیاهی
هیچی سرجاش نیست کو قصری که ساختیم
ما همدیگه رو داشتم اما بازم باختم
تا چشم بهم زدیم شد بهشتمون کویر بی تو بی من