متن ترانه نگران من نباش از آمور متن ترانه نگران من نباش از آمور

متن ترانه نگران من نباش از آمور

این تصادفی نبود بین‌مون خورد به هم
چیز خاصی نیست فقط من یکم مرد دلم، دلم
نه که بد باشم نه، من فقط حالم خوش نیست
عشق من کی میگه عشق آدمکش نیست؟
نگران من نباش یه جوری دووم میارم
نگران من نباش هوای خودمو دارم
نگران من نباش من دیگه چیزیم نمیشه
نگران من نباش من دیگه کم نمیارم
از من و ما واسه من موند دو تا چشم خیس
من نمی‌فهمیدم عشق اختیاری نیست
تو گذشتی از من و میگذرن روزای سخت
خاطراتت مونده که کاریش نمیشه کرد