متن ترانه رویایی از آریان موسوی متن ترانه رویایی از آریان موسوی

متن ترانه رویایی از آریان موسوی

تو یه احساس پر از خاطره ایی
با تو از عشق ندارم گله ایی
تو مث خون توی رگ های منی
دوست ندارم از دلم دل بکنی
با تو سرشارم من از حس غرور
با تو سرشارم من از شادی و شور
شب و روزم با تو رویایی شده
عشق من با تو تماشایی شده
تو یه احساس پر از خاطره ایی
با تو از عشق ندارم گله ایی
تو مث خون توی رگ های منی
دوست ندارم از دلم دل بکنی
با تو می گذرم من از قلب خودم
تا بفهمی خیلی عاشقت شدم
تو مث خدا برام مقدسی
تویی اون گلای خاک اطلسی
با تو می گذرم من از قلب خودم
تا بفهمی خیلی عاشقت شدم
تو مث خدا برام مقدسی
تویی اون گلای خاک اطلسی