متن ترانه گم و گور از آرمان نبات متن ترانه گم و گور از آرمان نبات

متن ترانه گم و گور از آرمان نبات

با اون نگاه کردنت کندی یه تیکه از قلبمو
بیاد آسمونم زمین هنوزم که هنوزه میخوایم همو
عجیبه حسم به تو قشنگه میاد اسمم به تو
باورم نمیشد یه روزی بتونم برسم به تو
تو شب چشمای تو گم و گور میشم همش
غم میاد تنهایی پیشم با تو دور میشم ازش
میکارم گل واست هرروزی که باشی پیش من
واسه من کی میشه تو واسه تو کی میشه من
باهات خوبم اگه نزاری تو سر به سرم
پایتم حتی باشی تو درد سرم
یعنی میشه ته داستان ما تو پروانه شی دورت پر بزنم
من با تو خوبه حالمو
تویی نور راهمو
نداره دنیا مثل تو
میکنی رو به راه منو
تو شب چشمای تو گم و گور میشم همش
غم میاد تنهایی پیشم با تو دور میشم ازش
میکارم گل واست هرروزی که باشی پیش من
واسه من کی میشه تو واسه تو کی میشه من