متن ترانه دو راهی از عطا امینی متن ترانه دو راهی از عطا امینی

متن ترانه دو راهی از عطا امینی

یه جوری زمین خورده این رابطه
یه جوری شکسته پلا بینمون
که نه تو می تونی بگی نه نرو
که نه من میتونم بگم که بمون
چه جوری اسیر دوراهی شدیم
چه جوری، نمیشه هنوز باورم
بگو تنگ میشه واسه من دلت
بگو تنگ میشه بگو تا نرم
بگو تنگ میشه واسه من دلت
منو با یه جمله زمین گیر کن
بذار سر رو شونم که آروم بشی
غماتو رو گونم سرازیر کن
نمیخواد بگی با من از غصه هات
سکوتت، همین نقطه چین کافیه
می فهمم زبون چشاتو هنوز
نگام کن نگام کن همین کافیه
چه حرفا که ناگفته تو سینَتِ
چه رویاهایی مونده توی سرم
چه دردی روی گونه هات جاریِ
چه بغضی نشسته پسِ حنجرم
بگو تنگ میشه واسه من دلت
منو با یه جمله زمین گیر کن
بذار سر رو شونم که اروم بشی
غماتو رو گونم سرازیر کن