متن ترانه به خاطر تو از بهمن کاویانی متن ترانه به خاطر تو از بهمن کاویانی

متن ترانه به خاطر تو از بهمن کاویانی

دلتنگ توام تو امید منی تو بمان
رخ در رخ من تو بخند تو ببین تو بخوان
هر جای جهان،  تو شریک هوای منی
هر جا بروم، غم پشت صدای منی
به خاطر تو از همه جهان بریدم
گذشتم از گذشته ام تو را که دیدم
تو آرزوی آخرم شدیو دیدی
کنار تو به آرزوی خود رسیدم
به من همیشه حس عاشقانه دادی
تو از سر تمام عاشقان زیادی
برای قلب خسته‌ام تو بهترینی
تو آخرین فرشته‌ی روی زمینی