متن ترانه خوابهای بی تعبیر از بهنام مومنی متن ترانه خوابهای بی تعبیر از بهنام مومنی

متن ترانه خوابهای بی تعبیر از بهنام مومنی

بی تو سرگردانم
ماهی قرمز تنگ
آرزویم جویبار
محبوس ولی بی تقصیر
خواب هایم زیادند همه بی تعبیر
گل من بی تو دگر تاب شکستن هم نیست
خواب خوبی دیدم
کودکی از سر بازیگوشی تنگ ز دستش افتاد
آری آزاد شدم از قفس تنهایی
من ز شوق، رقص کنان در پی یارم بودم
در کنارم اما
پسرک گریه کنان خیره به من
من به امید وصالت بر خاک
باز میرقصیدم
باز میرقصیدم