متن ترانه فریاد از بهروز یزدانی راد متن ترانه فریاد از بهروز یزدانی راد

متن ترانه فریاد از بهروز یزدانی راد

فریاد می خواهد دلم
هوایی آزاد می خواهد دلم
در عبور از روزگار تلخ و سرد
فریاد فریاد فریاد می خواهد دلم
با من بگو چرا تو بی رحمی
درد دل مرا نمی فهمی
جز غم برای من چه آوردی
جز خون ندارم از دلت سهمی
با من بگو چرا تو بی رحمی
درد دل مرا نمی فهمی
جز غم برای من چه آوردی
جز خون ندارم از دلت سهمی
در این دیار بی سر و سامان
با این غم و غروب بی پایان
تنها تویی دلیل این بودن
تنها تویی امید این زندان
بیا و سایه سار من باش
قرار بی قرار من باش
در این سکوت سرد ظلمت
امید من بهار من باش
بیا و سایه سار من باش
قرار بی قرار من باش
در این سکوت سرد ظلمت
امید من  بهار من باش