متن ترانه هوادار از ابراهیم محمدی متن ترانه هوادار از ابراهیم محمدی

متن ترانه هوادار از ابراهیم محمدی

بیا ازاین کوچه ها جعمم کن
یبارم شده بیا منو درکم کن
بیا بس کنیم این قهرو
بیا سردردای منو کم کن
بیا بسه دیونگی بیا بسه دیونگی
اهای دختره ی روانی بی من تو چطور سرمیکنی
میزنی بی هوا قلبمو پر پر میکنی
توکه یار خودم بودی هوادار خودم بودی
حالا دیونتو تنها گذاشتی
آهای دختره ی روانی بی من تو چطور سر میکنی
میزنی بی هوا قلبمو پر پر میکنی
توکه یار خودم بودی هوادار خودم بودی
حالا دیونتو تنها گذاشتی
حساب کرده بودم روی موندنتو
اگه میتونی بگرد
تمومش کن مگه جنگه به دلم کن عقب گرد
هنوزم تو دلم مثه شاهی
بشی دریا میشم مثه ماهی
اگه بارونم بزنه یه نمه
دله من میشه سمت تو راهی
اهای دختره ی روانی بی من تو چطور سرمیکنی
میزنی بی هوا قلبمو پرپر میکنی
توکه یار خودم بودی
هوادر خودم بودی
حالا دیونتو تنها گذاشتی
اهای دختره ی روانی بی من تو چطور سرمیکنی
میزنی بی هوا قلبمو پر پر میکنی
توکه یار خودم بودی
هوادر خودم بودی
حالا دیونتو تنها گذاشتی