متن ترانه بگو به من از ایما متن ترانه بگو به من از ایما

متن ترانه بگو به من از ایما

بهم نگو آخرین نگانه
خوندم از چشات داری میری
چرا هی لرزه تو صداته
اگه بری یه روز تقاصشو میدی
بگو به من اون کیه جام
تو آسمان چشات ستاره بارون شده
چجوری روت میشه بگی
گذاشتی هر شبشو کنار تو صبح کنه