متن ترانه حالم بی تو از احسان پرفکت متن ترانه حالم بی تو از احسان پرفکت

متن ترانه حالم بی تو از احسان پرفکت

این عشق با تو واسم جور دیگس
مثله حست جایی ندیدم
یه بار تو خواب ، من چشماتو دیدم
که بستی روم از خوابم پریدم
حالم بی تو
مثه ابریه که باریدو
محوت ميشم برسون خودتو ، كاري كن
ميشناسم من بوي موهاي مشكيتو
دور تر نمون از من
مگه ميشه بي تو
حالم بی تو
مثه ابریه که باریدو
محوت ميشم برسون خودتو ، كاري كن
ميشناسم من بوي موهاي مشكيتو
دور تر نمون از من
مگه ميشه بي تو
يه آينه رو به رومه
ولي جاي تو خاليه پيشم
ميدونم تو ميخواي كه الان باشي
كنارم بي شك
انتخابمي تو ، توو دو راهيه قلبمو فكرم
با تو رو برا هم ديگه جدايي نمياد توي ذهنم
دل از همه ميكنه
قلبم با تو ميزنه
ست شده لباسم با اون رنگ پيرهنت
حالم بی تو
مثه ابریه که باریدو
محوت ميشم برسون خودتو ، كاري كن
ميشناسم من بوي موهاي مشكيتو
دور تر نمون از من
مگه ميشه بي تو