متن ترانه صدر اعظم از الیاد متن ترانه صدر اعظم از الیاد

متن ترانه صدر اعظم از الیاد

امشب دوباره باز تورو دلم خواست
گوش بده به حرفام ازت چیزی نمیخوام
جز دو بال پرواز
عشقم کناره توعه که من دیوونه میشم
بری دلخوش به چی شم؟
میشه بمونی پیشم؟
میخوام با تو یکی شم
صدراعظم همه عاشقا
دلم رو تو کشوندی کجا؟
آخرم کارشو کرد اون چشات
شدی صاحب قلبم
ریشه کردی توی قلبم
چرا ازتو نگم هر دم؟
یه جوری عاشقم کردی
خودمم باور نکردم