متن ترانه زرد از عماد طالب زاده متن ترانه زرد از عماد طالب زاده

متن ترانه زرد از عماد طالب زاده

نمی شه که پاشیو بریو دوراتو بزنی بر گردی
خوش ندارم صبح تا شب شب نشده برگردی
منو دست به سر نكن يهو ديدي شر ميكنم
يكاري ميكنم كاري نشه كرد بد جوري اذيت ميكنم
دنبال دردسر نگرد من خودم دردسرم
يه تنه همه رو حريفم اخه دردت بسرم
لبو تر كن بگو چند نازه تورو من بخرم
بعد عمري خوش دارم من با تو بيشتر بپرم
حالا هي گوش نكن به حرفم
بچرخ تا من بچرخم
حالا هي تو بگو يه دنده ام
منم دوره تو بگردم
سلامتي من كه كه واسم بود و به جز تو دل نبستم
سلامتي خودت كه رخ نشون داديو كار دادي دستم
سلامتي جمع بيخياله غم
سلامتي عاشقا از دم
سلامتي هر كي
كه گفت به پات نشستم
سلامتي خودمو خودتو
هر كي تو اين جمعا نشستن