متن ترانه سلول از ایسام متن ترانه سلول از ایسام

متن ترانه سلول از ایسام

هر کی زدش پشت تو حرف آخر شدش با من طرف
بی منطقم من روی تو سر کن باهام هر روزتو
من تو کتم نمیره دوریت، عادت دادی منو به خوبیت
بد تا کنی دیوونه میشم پس باید بمونی پیشم
قلبم روی تو سد شده از دم با همه بد شده قفلم روی نگاه تو من
دنیا سلول بی در ساعت بی تو نمیگذره
باید تو باشی واسه خودم
رسید به داد دلم درست به موقع نگات من از تو محاصرم قلبم میمیره برات
قلبم روی تو سد شده از دم با همه بد شده قفلم روی نگاه تو من
دنیا سلول بی در ساعت بی تو نمیگذره
باید تو باشی واسه خودم