متن ترانه اولین مرحم از فرهاد دوری متن ترانه اولین مرحم از فرهاد دوری

متن ترانه اولین مرحم از فرهاد دوری

تو تلخی روزگار تو اولین مرهمی
تویی که بهترینی تویی که تو قلبمی
حسی که به تو دارم شده برام بهونه
تا برسم به چشمات تویی یکی یدونه
تو اون پرنده ای که همتا نداری
تویی که شمیم فصل بهاری
تو اون نت زیبا روی گیتاری
چه خوبه به یادت شبها بیداری
ادامه عشق تو مسیر هر راهمه
تو اون گل بهشتی فرق میکنی با همه
حسی که به تو دارم شده برام بهونه
تا برسم به چشمات تویی یکی یدونه
تو اون پرنده ای که همتا نداری
تویی که شمیم فصل بهاری
تو اون نت زیبا روی گیتاری
چه خوبه به یادت شبها بیداری