متن ترانه مگه تو عاشقم نبودی از حامد ماهان متن ترانه مگه تو عاشقم نبودی از حامد ماهان

متن ترانه مگه تو عاشقم نبودی از حامد ماهان

شکسته شد دلامون
چقد غریب و آروم
نشد که مال هم شیم
شکستیم هر دوتامون
میگفتی تو کسی که
میره و برمیگرده
میاد واسه همیشه
بمونه اما چیشد
مگه تو عاشقم نبودی
مگه من آرزوت نبودم
مگه قرار نبود بمونی
مگه تو طالعت نبودم
شاید یه روز دیگه
دوباره سهم هم شیم
دوباره از سر نو
رفیق و یار هم شیم
میگفتی تو کسی که
میره و برمیگرده
میاد واسه همیشه
بمونه اما چیشد
مگه تو عاشقم نبودی
مگه من آرزوت نبودم
مگه قرار نبود بمونی
مگه تو طالعت نبودم