متن ترانه سقوط از حامد منوری متن ترانه سقوط از حامد منوری

متن ترانه سقوط از حامد منوری

بخاطر تو از خودم گذشتم ولی
نمیشه از تو ساده رد شد
نمیشه با زدن به بی خیالی
روی گریه های عاشقانه سد شد
بخاطر تو از خودم گذشتم که
گرد عشقو‌ از تنت بگیرم
مثل قفس های برهنه تو باد
میله به میله تو خودم اسیرم
می دونم این رابطه ی غریبه ارزش
دیوونه شدن نداره شدم
یه ساعت شنی که دیگه
جرات وارونه شدن نداره
مثل یه روز خوش به من رسیدی
مثل یه خواب خوش ازت پریدم
حالا یه بادبادک خسته ام که
به هیچی جز سقوط، نخ نمیدم
میون دست من و تو دوباره
فاصله های تازه قد کشیده
برای لحظه های ما، جدایی
دوباره نقشه های بد کشیده