متن ترانه یه حرف جدید از حمید رحیمی متن ترانه یه حرف جدید از حمید رحیمی

متن ترانه یه حرف جدید از حمید رحیمی

یه ثانیه قد یه ساله برام
چه جوری من از تو خیالت درآم
چه جوری این همه فاصله داشتی ازم
گله داشتی ازم توی این همه سال
یه حرف جدید یه چیزی بگو
یه فرصت دیگه بهت میدم
یه عمره همش توی این فکرم
که آخه تو چشم تو چی دیدم
نه فکر منی نه به یاد دلت
کسی که رسیده به داد دلت
همیشه من بودم این من ساده ی دل به تو داده ی عاشق و دیوونه
خط کشیدی با رفتنت روی این همه سال