متن ترانه عطر بارون از ایمان نیک متن ترانه عطر بارون از ایمان نیک

متن ترانه عطر بارون از ایمان نیک

بارون که نم نم میزنه
این دل برات پر میزنه
شر شر خاطرات تلخ
به سر من سر میزنه
وقتی که ابریه هوا
تکرار میشن هی مدام
نازل میشی تو از بهشت
میباری روی لحظه هام
عطر تن بارون زدت
نم قشنگ گیس تو
زیباترین رنگ خداست
گونه ی سرخ خیس تو
با تو یه من با دوش تو
چه صحنه ی وجد آوری
گرمای دستم مال تو
تو که همیشه یارمی
تو که همیشه یارمی
تو که همیشه یارمی
سرخی مه تو ساغری
حس قشنگ بچگی
شادی زنگ آخری
تو که همیشه یارمی
سرخی مه تو ساغری
حس قشنگ بچگی
شادی زنگ آخری
عطر تن بارون زدت
نم قشنگ گیس تو
زیباترین رنگ خداست
گونه ی سرخ خیس تو
با تو یه من با دوش تو
چه صحنه ی وجد آوری
گرمای دستم مال تو
تو که همیشه یارمی
تو که همیشه یارمی