متن ترانه تو یکی بمون از کیانوش متن ترانه تو یکی بمون از کیانوش

متن ترانه تو یکی بمون از کیانوش

کلی آدم دورمه
خب عاشقت فقط تورو میخواد
دل چشاتو میخره
فقط چشات به کار من میاد
تا دلم با دلت بر خورد
به خودم اومدم صبح شد
تو چشات کارشو بلد بود
تهش همیشه بازیو می‌برد
میشه تو یکی بمونی لطفاً
رو شونم فقط سرتو بذاری
بگی کسیو نداری جز من
تو هر شرایطی پشتت بودم
نذار کسی بیاد جا من
بمون همه چیزت با من
میشه تو یکی بمونی لطفاً
رو شونم فقط سرتو بذاری
بگی کسیو نداری جز من
تو هر شرایطی پشتت بودم
نذار کسی بیاد جا من
بمون همه چیزت با من
دوست دارم بازم گوش کنم
صدا خندتو از پشت تلفن
من بگم دلم تنگ توعه
توهم واسه دیدنم هی گله کن
دوست دارم در گوشم
بازم بگی حرفای عاشقونتو
بگو که دوست دارم انقد نگرانش نکن
یکی یه دونتو،یکی یه دونتو
میشه تو یکی بمونی لطفاً
رو شونم فقط سرتو بذاری
بگی کسیو نداری جز من
تو هر شرایطی پشتت بودم
نذار کسی بیاد جا من
بمون همه چیزت با من