متن ترانه رویا از مهدی اسکندری متن ترانه رویا از مهدی اسکندری

متن ترانه رویا از مهدی اسکندری

عشق تو فرا تر از ذهنم بود
با تو تبعید شدم به رویاهام
انقدر حالم کنارت خوبه
که نمیدونم کجای دنیام
انگاری تو دنیای قبل از ما
چشممون یه جا بهم افتاده
من کجا یه کار خوبی کردم
که خدا تو رو به قلبم داده
من کجا برم از اینجا بهتر
توی آغوش تو حالم خوبه
یه جوری عاشق چشماتم که
تو بخندی ،کل سالم خوبه
از روزی که اومدی تو زندگیم
پا گذاشتی رو همه تنهایی هام
باتو من به آرزوهام رسیدم
جز تو از دنیا که چیزی نمیخوام
عشق تو شده تموم زندگیم
نمیشه یه لحظه چشماتو ندید
میشه توی یک نگاه عاشق شد
میشه به تموم رویاها رسید