متن ترانه یاغی شهر از محمود لاکتراش متن ترانه یاغی شهر از محمود لاکتراش

متن ترانه یاغی شهر از محمود لاکتراش

تسه وومه یاغیِ شهر کردکوه
منه زندگانی نوونه بی تو
تو مه دلی یاری ، تو ، مه دلی قراری تو
مه خل دتر چیسه انی خاری تو؟
(ماه زیباچی من
تویی عشق بی همتای من
من آدم احساسی و تویی دلبر و حوای من
ماه زیبای من
شاه پری رویای من
من تنه مجنونمه تویی دلبر و لیلای من)
مه عقل هوایی وونه
دل روانی وونه
منو تنه عاشقی جهانی وونه
چشم سیاهی دارنی
ناز و ادایی دارنی
سراسر مازرون فدایی دارنی
تو محجوبی و محبوب
منم هسمه ته مغلوب
کل مازرون تسه بویه آشوب
تسه ای خله دتر
وومه یاغی این شهر
درازنوـن ره کمه ته مهریه دلبر
ماه زیبای من تو عشق بی همتای من
من ادم احساسی و توی دلبر حوای من
ماه زیبای شاه پری رویای من
من تنه مجنونمه توی دلبر و لیلای من