متن ترانه آخر هفته از ماهور متن ترانه آخر هفته از ماهور

متن ترانه آخر هفته از ماهور

شاید این آخرین باره
که با تو زیر این سقفم
پر از احساس دل کندن
ولی باز خالی از حرفم
شاید این آخرین باره
نفسامون همو میخواد
تو از هرجا که رد میشی
چشم من دنبالت میاد
بیا و مطمئنم کن
به این که عشقو میفهمی
توی این زندگی من هم
به اندازت دارم سهمی