متن ترانه برو از مجید علیپور متن ترانه برو از مجید علیپور

متن ترانه برو از مجید علیپور

من غصه میخورم همش حال دلم خیلی بده
چرا یهو عوض شدی کی پشت من حرفی زده
دیگه از دست تو خسته شدم برو
کاش از اول نمی دیدم هیچ وقت ترو
موهام سفید شدن دیگه از دست تو
فقط بزن برو ، برو برو برو..
عطره تو رفته از رو لباسم برو
حالا که نیس ب چشمات حواسم برو
فک اصلا نبودی نبودم گلم
کاش بدونی مهم بودی واسم برو..
عکسای یادگاری تو قاب میکنم تو خونمون
شبایی که دلتنگ میشم خیره میشم تو اسمون
حالم بده و تو بدترش کردیا
جونم ب لب رسیده عه تو کردیا
گلای باغچه رو پر پرش کردیا
با کس و نا کسم هر جایی رفتیو.