متن ترانه چندش از مجید اصلاحی متن ترانه چندش از مجید اصلاحی

متن ترانه چندش از مجید اصلاحی

همه جمع می شن هی دورم از این حرفا گوشام پره
منم شک میکنم به خودم همه فکر می کنن خولم من
کن خالی خوبم من مثبت شده مودم من
مثل مهدی فولم من گل میزنی گلم نه
اه اه اه چندش