متن ترانه تهران از مجید شاه سواری متن ترانه تهران از مجید شاه سواری

متن ترانه تهران از مجید شاه سواری

زیر باران این دلم بازم هوای گریه دارد
دلبر کجایی
تو نباشی آسمون آلوده و تهران چه خالی
دلبر کجایی
مثل تجریش و ولیعصر تو نباشی قفل شهر هر روز و هر عصر
خاطراتم توی این شهر مهر و موم با یادتو هردم به تو وصل
هی براروم باز بی قراروم باز
مثل مرغی پا به ماه بی تاب آواز
خاک و طوفان توی مغزم
تو بیا کاری بکن آروم شه قلبم