متن ترانه دلیل خنده هام از ماناد متن ترانه دلیل خنده هام از ماناد

متن ترانه دلیل خنده هام از ماناد

تا تورو دیدم فهمیدم
همه جوره چفت همیم
مابه هم وصلیم،دلبستیم
نمیشه که دل بکنیم
من تورو میخوام ای زیبا
آرزوی هرشب منی
ببین شدی دلیل خنده هام
واسه داشتن تو کوتاه نمیام
هرچقدرم که بخوای لج بشی بام
من فقط تو رو میخوام
فقط تورو میخوام
ستاره شبای تاریکم
دیگه وقتشه به هم رسیدن
چند ساله من منتظر اینم
که یبار دیگه چشماتو ببینم
تو بخندی بشه پیدا
یه چال گونه کناره لبهات