متن ترانه ضربان از مسعود کرمی متن ترانه ضربان از مسعود کرمی

متن ترانه ضربان از مسعود کرمی

خونرو پر کردم از عکسای تو
بگذره چندسالم هستم پای تو
کنارت ارومم
تو ضربانم احساست میکنم
تو فقط لب تر کن ثابت میکنم
کنارت میمونم
منتظرم بیای از در تو خوش بوعه عطرت تو منو برگردون
روزه اولی که دیدمت شدم دوباره دیوونه و سرگردون
واسه دله تو نیازه دلم هرجوری باشی تو می‌سازه دلم
کناره تو همه چی خوبه برام تو که هستی دیگه بازه گرم