متن ترانه نمیدمت به غریبه از مهدی خداپرست متن ترانه نمیدمت به غریبه از مهدی خداپرست

متن ترانه نمیدمت به غریبه از مهدی خداپرست

من از وقتی که اون چشماتو دیدم
دلمو خیلی راحت به تو دادم
اومدی توی قلبم جا گرفتی
بیا برس به داد دل سادم
دل عاشقمو دیوونه کردی
همش تو خواب دارم تو رو میبینم
تو تک ستاره تو آسمونی
میخوام از آسمون تو رو بچینم
نمیدمت به غریبه
چشات چه دل فریبه
واسه من خیلی عجیبه
عشقم چقدر نجیبه
نمیدمت به غریبه
چشات چه دل فریبه
یروزی توی دنیام
تو نباشی عجیبه
تا وقتی زنده ام بدون باهاتم
بدون تو هر قدم من پابپاتم
تو مثل مرواریدی توی دریا
شدی تموم عشق و خاطراتم
دلم میخواد بشی خانوم خونم
تو بشی تنها یار مهربونم
بدون تو مثه ماهی بی آب
نمیتونم دیگه زنده بمونم