متن ترانه لباس غصه از مهدی خوشنودی متن ترانه لباس غصه از مهدی خوشنودی

متن ترانه لباس غصه از مهدی خوشنودی

وقت رفتن آمدو بغض بر گلویم خیمه زد
با گفتن خدافظی
اشک تو چشام جوانه زد
برو ولی بدون که من
با رفتن تو پیر میشم
دوروزی طول نمی‌کشه
اسیرو دیوونه میشم
‌به زیر بارش بارون
مثه ارواح سرگردون
تورفتی من به جا موندم
ولی من خسته او ویروون
نشد اینو بگم برگرد
لباس غصمو در کن
برو اما نه اینجوری
بیا زخمامو بهتر کن
به قد دردهای عالم
تو قلبم غصه میکارم
شبیه کوچه ها من هم
تموم شب رو بیدارم
به هر جا پامو میزارم
من از تو خاطره دارم
همین از تو واسم مونده
یه عالم شعرو گیتارم
فراموش کردنت سخته
تو هشیاریو تو مستی
تو تنها مرهم دنیا
واسه دردهای من هستی
جوونه میزنه دردام
تو روزها و شب‌های من
خدا هم درد دردامه
که می‌باره به جای من
به قد دردای عالم
تو قلبم غصه میکارم
شبیه کوچه ها من هم
تموم شب رو بیدارم