متن ترانه مادرم از مهدی خوشنودی متن ترانه مادرم از مهدی خوشنودی

متن ترانه مادرم از مهدی خوشنودی

سخته واسم از تو گفتن
بس که خوبو مهربونی
مادرم تا آخر عمر
تو خدای من میمونی
تو مثل حس بارونی
تو روز گرم تابستون
تو اسمت مادرم هرگز
نمیره از سرم بیرون
تماشای چشای تو
برام حس عبادته
تورو هر روز پرستیدن
برای من یه عادته
روی این زمین خاکی
تو برای من خدایی
آرزومه تا همیشه
بین ما نیاد جدایی
روی زخم قلب خستم
مثه مرهمی همیشه
مادرم سنگ صبورم
تو ستارمی همیشه
زندگی بی تو نمیشه
نوازشهای تو مثل
یه مرهم روی زخمامه
حضور گرم تو مادر
تمام دین و دنیامه
به من گاهی که بد بودم
پر پرواز میدادی
بهشتو پس زدی پای
منه دیوونه وایستادی
روی این زمین خاکی
تو برای من خدایی
آرزومه تا همیشه
بین ما نیاد جدایی
روی زخم قلب خستم
مثه مرهمی همیشه
مادرم سنگ صبورم
تو ستارمی همیشه
زندگی بی تو نمیشه