متن ترانه تقلا از مهرداد سلطانی متن ترانه تقلا از مهرداد سلطانی

متن ترانه تقلا از مهرداد سلطانی

وقتی من شکار دریام
اون نگاهش به زمینه
ولی بازم منِ ساده
دست و پا زدم ببینه
من دیگه نفس بریدم
این تقلا بی جوابه
دیگه مشغول تماشا
خیره به حباب آبه
ترجیع بند:
"غرق دریا
غرق دردم
من شکایتی نکردم
تو به دادم
نرسیدی
دست و پا زدم ندیدی"
کاشکی واسه ی یبارم
توی یه عصر بهاری
برای دیدن دریا
پا رو ماسه ها بذاری
غربت شبای دریا
ریشه کرده تو وجودم
اما من بخاطر تو
دل به دریا زده بودم
ترجیع بند:
غرق دریا
غرق دردم
من شکایتی نکردم
تو به دادم
نرسیدی
دست و پا زدم ندیدی